Tìm Kiếm Bài Đã Đăng

SÜÖng Mai
Tranh Vẽ Duy Hân

Tranh Vẽ Duy Hân

Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2014
L¶c B¡c
blue-shower-rs (1200 x 800)
Loading
Nắng sớm, sương tan ngày lên nhẹ
Đêm qua nhung nhớ bóng hình ai
Dã quì bát ngát bên đồi vắng
Thông lẻ cô liêu tiếng thở dài

Chuyện cũ năm xưa em vẫn nhớ
Áo hoa, đất đỏ bụi vương đầu
Phi trường giục giã mùa lửa hạ
Hẹn ngày trở lại chẳng bao lâu

Tiếc thời hạnh phúc tựa gang tay
Đằng đẵng nỗi buồn vẫn còn đây
Leo ngược dốc dài tìm hơi ấm
Mây vắng, trời trong, gió lạnh đầy!

Lộc Bắc
04Oct2013