Tìm Kiếm Bài Đã Đăng


"Nỗi Lòng Người Đi - Nhạc & Lời: Anh Bằng
Tiếng Hát: Vũ Khanh

Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2014
Vì ñâu...
vidau
 
 
[1954-2014]

Nhớ Hà Nội năm xưa
Sấu vàng chín ban trưa
Gió lên, gió mạnh, gió đùa
Nhặt đầy một túi vẫn chưa hả lòng

Cốm xanh sánh với hồng
Chim khuyên hót trong lồng
Dâm bụt ghép đỡ mấy bông
Ra đi năm ấy mà lòng ngất ngây!

Sài Gòn ngọc quý là đây
Quanh năm ánh nắng đầy
Phông tên tắm thỏa thân gầy
Học hành tàm tạm cũng khuây với đời!

Buồn sáu chục năm trời
Tha hương khắp chốn nơi
Ngóng về chốn cũ than ôi!
Điêu linh, trắc trở, nát bời vì đâu?

Lộc Bắc

Nov-2014

Loading