Tìm Kiếm Bài Đã Đăng

Løc Bình Dåt Trôi


Bồi  hồi  cảnh  cũ  người  xưa
Chút  tình  non  nước  bây  giờ  chưa  phai

Lục bình nức nở khen bông tím
Man mát buồn cô gái miền quê
Mong manh cánh nhỏ nép sau giề
Trong giỏ thắm chưa từng nghe mong ước

đêm đêm bầy đóm xanh từng chiếc
tụ giữa nền hoang nhóm lửa sầu*
Lũ về tràn đỏ khắp đồng sâu
Lục bình rũ cả một mầu tan tác

Quê tôi buồn đâu khác
Khi xưa đầy cá tôm, lục bình tím rịm, em gái thơ ngây.
Óng vàng ruộng lúa nối tiếp vườn cây
Mà nay: lạch sông, cảnh cũ, người xưa đâu? Lòng chĩu nặng.

Lữ khách dừng chân nơi quán vắng
Bên sân cù cỏ mọc lao xao
Lục bình phiêu dạt nơi nao
Còn đâu sông nước dạt dào ngẩn ngơ
Làng ơi, sao vẫn hững hờ!

Lộc Bắc
Mars2014

*thơ Phạm Thiên Thư

Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2014
Như Lục Bình Trôi - Mỹ Huyền-
Lê Quốc Thạch
Loading