Tìm Kiếm Bài Đã Đăng

Tin Sách SÓ 9
books
Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2015
TS9
 (1/2015)
-TIN SÁCH SỐ 1
-TIN SÁCH SỐ 2
-TIN SÁCH SỐ 3
-TIN SÁCH SỐ 4

-TIN SÁCH SỐ 5
-TIN SÁCH SỐ 6
-TIN SÁCH SỐ 7

-TIN SÁCH SỐ 8
Kính gởi quý độc giả,

Xin gửi đến quý anh chị, bản PDF và eBook của nguyệt san Tin Sách.
Để đọc Tin Sách trên computer (desktop/laptop) hoặc trên iPad, iPhone, tablet..., xin quý anh chị download từ attachments, sau đó đọc bằng Adobe Reader (bản pdf) hoặc bằng eBook Viewer, iBook, FBReader, Aldiko Book Reader... (bản epub).

Quý anh chị cũng có thể vào Facebook (nếu có Facebook account) hay vào thăm các trang mạng dưới đây để đọc online toàn bộ nội dung Tin Sách:
- Facebook:
https://www.facebook.com/tin.sach
- Website Nhà Việt Nam:
http://vnlac.org/?page_id=4872 (hoặc http://vnlac.org, rồi click vào: Book Club\Tin Sách)

Nhóm Phụ Trách Tin Sách xin cảm tạ quý vị.


Đọc và lưu trữ từ đây
Loading