Tìm Kiếm Bài Đã Đăng

TÓng TØ (26)
Image(204)
Image(205)
Image(206)
Image(207)
Image(208)
Image(209)
Lš Tr†ng Nguyên, Nhi‰p Th¡ng Quÿnh và Lš Di TÓn
(Xin bấm lên hình mỗi trang để xem rõ hơn)
Tống Từ là một thể loại văn chương gần giống với Thơ mới ở Việt Nam và Thơ bậc thang của Pháp. Thể loại Từ có nguồn gốc từ rất xa xưa ở Trung Quốc và đến cuối đời Đường thì đã phát triển khá mạnh, sang đến đời Tống thì đã được các Từ Nhân hoàn thiện về Âm Luật và phát triển rực rỡ. Nói về Văn học Trung Hoa thì người ta thường nói ngay rằng có Hán Phú, Đường Thi, Tống Từ, Nguyên Khúc...

Tuy không có tiếng vang lớn như thơ Đường nhưng Tống Từ đã để lại một dấu ấn lớn trong nền văn chương cổ Trung Quốc. Tống Từ có thể xem là thơ tình thời đó. Thể loại Từ rất đa dạng về đề tài, nội dung phong phú và nói lên được những điều không thể diễn tả trong những dạng thơ khác.

Tác giả Trúc Cư Nguyễn Đương Tịnh đã bỏ nhiều công sức dịch 300 bài Tống Từ và có nhã ý để cho Diễn Đàn Cựu Sinh Viên được đăng mỗi lần một vài tác phẩm của một số nhà thơ. Kỳ thứ hai mươi sáu này xin trân trọng giới thiệu những bài thơ Tống Từ của các tác giả Lý Trọng Nguyên, Nhiếp Thắng Quỳnh và Lý Di Tốn.

Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2015
Loading