Tìm Kiếm Bài Đã Đăng

Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2015
T‰t ñ‰n RÒi Sao?
tet2015 (1000 x 1004)
 
 
Tết đến rồi sao? Chỉ thế sao!

Mai vàng không nở, pháo không vang.

Ra ngõ không ai chào năm mới,

Vào nhà nào thấy khói hương lan.


Gọi cho con cái, phone không bắt,

Text cho bạn hữu, chẳng tăm hơi.

Chèo queo một bóng già hiu quạnh,

Cuộc sống chưa tròn một kiếp vơi!

Lê Văn Thu
Loading