Tìm Kiếm Bài Đã Đăng

 
2017-dinh-dau-4
 
KHAI BÚT


Ch
mãi bao năm mt tiếng Gà
Toàn dân r
n rã khúc âu ca
T
nam ra bc lòng thơ thi
Xu
ng bin lên non mng hi hà
Dân ch
khó khăn anh dũng vượt
T
do gian kh quyết tâm qua
Đu năm đinh du cu tiên t
S
m được an lành đt m cha


L
c Bc
M
ng mt Đinh Du

Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2017
Loading