Tìm Kiếm Bài Đã Đăng

 
cua-so-m
 
Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2017
Xuân Ly HÜÖng Phan Bäo ThÜ
Vén cửa, dòm song, hoa tuyết bay

  Trời sầm đất trắng, liễu buồn lay

  Hương trà cô lẻ bên phòng khách

  Chung rượu vơi đầy chưa dám say.                                                                         

  Chạnh nhớ thanh xuân ngày tháng cũ

  Bạn bè lưu lạc chốn nào đây ?

  Xe buồn chuyển bánh đường trơn ướt

  Nhạc tấu ly hương, khúc mây bay [*]

               02/09/16 Mồng 2 Tết Bính Thân

---------------------------------------------------------------------------------

[* ] Tho* Thâm Tâm:

            Quê nhà ta đó giờ xa lắc

            Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Loading