Tìm Kiếm Bài Đã Đăng

ñÜ©ng Thi Hoài C°
hm
 
Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2017
Nguyễn Đương Tịnh
thi-tien-ly-bach-mac-thuy-1

Lũ chúng ta dăm thằng quân y sĩ
Bỗng về già đánh đĩ với Đường Thi
Rừng núi âm u cổ thụ uy nghi
Đầy mồ mả với đền đài dã sử
Một lũ lăng xăng như một đoàn khảo cổ
Bới tìm trong đống tư tưởng tiền nhân
Của Đỗ Phủ, Lý Bạch, Mạnh Hạo Nhiên
Trịnh Ngạn Đoan hay là Lưu Vũ Tích
Bạch Cư Dị, Cảnh Vân hay Bùi Địch
Đỗ Thẩm Ngôn, Tổ Vịnh, Mạc Tân Vương
Vương Duy, Vương Kiến, Trần Tử Ngang
Lý Thương Ẩn, Mạnh Giao, Tư Không Thự
Tiền Khởi, Sầm Tham hay Thôi Hộ
Liễu Trung Dung, Lệnh Hồ Sở, Lư Luân...
Ôi ! kể sao cho đủ mặt thi nhân
Ta bỡ ngỡ bàng hoàng khi nhẩm đọc
Bởi người xưa tâm hồn thường thoát tục
Hồn thơ say ngây ngất với thiên nhiên
Rượu đầy thưng thơ đầy túi ngả nghiêng
Say...say mãi, thời gian như ngừng chẩy
Ta cũng say ngây ngất hồn run rẩy
Trong giấc mơ còn vẳng tiếng ngâm thơ
Đêm năm canh trằn trọc đếm từng giờ
Trời chưa sáng đã dò theo từng chữ
Để tìm xem lời đường thi ngôn ngữ
Một chữ mang mang nặng cả đời người
Những vần thơ luật bằng trắc rối bời
Mà trong sáng âm giai vang dằng dặc
Quyến rũ ta vào cõi... ta đi lạc
Vào Thiên Thai mộng mị thuở xa xưa.
Thú vị thay khi cái chết đang chờ
Ta đã tưởng về già là hết chuyện
Nhưng hôm nay trên khung trời hò hẹn (PC)
Khắp năm châu bè bạn đến cùng nhau
Hàn huyên thi tứ, bàn luận dăm câu
Vui đáo để mà tâm hồn khoái sảng
Ai giám bảo về già sẽ bệnh nặng
Chân tay run tai nghễnh ngãng mắt mờ
Không! không! không! già lại sướng hơn cơ
Trước khi chết ta tìm ra chân lý
Tiền tài danh vọng tình yêu cũng thế
Chả còn chi vương vấn nữa tâm hồn
Chỉ còn trơ trơ độc một điểm son
Trí sáng suốt đến thở hơi lần cuối
Ta sẽ ra đi chẳng cần trăn trối
Hồn bay lên lên mãi tận trời cao
Thi nhân ơi! tiên nữ... hãy chờ nhau !

Paris Île de France, Printemps 2017
Nguyễn Đương Tịnh


Loading