Tìm Kiếm Bài Đã Đăng

 
NgÜ©i Lính CuÓi Cùng
 
 
 
 
nguoilinh
Hoàng Xuân Thäo
Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2018
Cảm đề tấm hình "Người Lính Cuối Cùng" của Nguyễn Đạt
 
Không! Quyết không giã từ võ khí!
Sài Gòn dù lửa khói tan hoang
Chiến hữu dù tan hàng tứ tán
Vẫn ngẩng đầu cất bước hiên ngang.

Năm nao nửa đêm nghe truyền hịch
Xếp bút nghiên theo việc kiếm cung
Anh ngạo nghễ xông pha chiến tuyến
Quyết đem thân trả nợ non sông!

Anh đánh đẹp thay trận cuối cùng!
Vòng đai Xuân Lộc vững như đồng
Lệnh trên bỗng xuống kêu buông súng
Anh ôm đồng đội lệ tủi hờn.

Tháng Tư lúc nhúc quân cờ đỏ
Lưả bốc, đạn bay, cảnh hãi hùng
Ghìm súng thản nhiên đi giữa phố
Với tôi anh đúng một anh hùng.

Này hỡi anh! Người lính cuối cùng
Chẳng ai thành bại luận anh hùng
Vận nước dù gặp cơn bĩ cực
Miễn còn giữ được tấm lòng son.

Xin cám ơn người lính cuối cùng
Nêu gương khí phách giống Tiên Rồng
Cho tôi tin tưởng rồi mai mốt 
Cờ Tự Do phần phật cố hương.

Hoàng Xuân Thảo