Tìm Kiếm Bài Đã Đăng

Gi§i thiŒu Tác PhÄm Cûa Nhà Væn Trang Châu
Nhà văn Trang Châu

Nhà văn Trang Châu

Ban Biên Tập Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y xin trân trọng giới thiệu đợt tái bản lần thứ 8 của tác phẩm "Y Sĩ Tiền Tuyến" Giải Thưởng Văn Học Nghệ Thuật VNCH 1969  của nhà văn Trang Châu, QYHD-12, nguyên Y sĩ Thiếu tá Sư Đoàn Nhẩy Dù QLVNCH. Đợt tái bản lần này có bổ túc thêm bài và hình ảnh.

Lần tái bản nầy có thêm vài hình ảnh và bài 40 năm sau đọc lại tác phẩm mình. Tác giả sẽ trích một số tiền bán sách để gởi về trợ giúp cho các anh em thương phế binh Dù bên quê nhà.

Ngoài ra tác giả Trang Châu cũng tái bản tập truyện "Dì Thu" và xuất bản tập truyện mới nhất "Người Ăn Trưa Trong Xe."

Kính mong được sự ủng hộ của các độc giả.

Giá bán mỗi quyển sách, kể cả cước phí:

1. Y Sĩ Tiền Tuyến $25 USD (Hoa Kỳ và Canada), $30 USD (Âu Châu và Úc Châu)
2. Người Ăn Trưa Trong Xe $25 USD (Hoa Kỳ và Canada), $30 USD (Âu Châu và Úc Châu)
3. Dì Thu $20 USD (Hoa Kỳ và Canada), $25 USD (Âu Châu và Úc Châu)


Mọi chi tiết xin liên lạc trực tiếp với tác giả tại:

Địa chỉ: Lê Văn Châu
3835 Rue Charlotte Bois Joli
Saint Laurent, Québec, Canada
H4R 0E7
ĐT: 514-747-2789
Điện thư: lvtrangchau@yahoo.ca
ystt2
TrangChau-DiThu
TrangChau-NguoiAnTruaTrongXe
Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2013
Loading