Tìm Kiếm Bài Đã Đăng

TÆp San Y Sï
Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2014
ArtCoverTSYS201-c (1200 x 874)
Giới thiệu của Ban Biên Tập Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y

Tập San Y Sĩ được thành lập năm 1976 với tên gọi là Nội San Y Sĩ gồm khoảng 20 trang đánh máy và là phương tiện để các anh em giới Y Khoa Hải Ngoại liên lạc với nhau. Đến nay sau gần 40 năm hoạt động, Tập San Y Sĩ đã vượt qua con số 200 ấn bản và thay đổi thành một tập san in với nội dung ngày càng phong phú hơn.

Những chủ bút đầu tiên gồm các vị như Nguyễn Tấn Hồng, Từ Uyên, Trang Châu, Nguyễn Hữu Nam và Phạm Hữu Trác. Chủ bút hiện nay là Thân Trọng An. Có thể nói trên văn đàn Việt Ngữ Hải Ngoại, Tập San Y Sĩ là một trong những xuất bản Việt Ngữ kỳ cựu nhất, rất được mọi người trong cũng như ngoài giới Y Tế mến chuộng.

Tập San Y Sĩ số 201 kỳ nay có chủ đề chính viết về Giáo sư Phạm Biểu Tâm (1913-1999), nguyên Khoa Trưởng Đại Học Y Khoa Sài Gòn. Giáo sư Phạm Biểu Tâm là một trong những biểu tượng sáng ngời nhất của giới Y Tế Việt Nam, đã có công đào tạo nhiều thế hệ bác sĩ Việt Nam sau này có sự nghiệp vẻ vang không những trong nước mà cả đối với thế giới nữa. Bản thân Giáo sư Phạm Biểu Tâm đã sống một cuộc đời hết sức bình dị, khiêm nhường và tận tụy với các thế hệ trẻ. Ngoài thời giờ ít ỏi dành cho gia đình, ông dành hết thời gian còn lại cho Khoa Học và Y Khoa. Trong 10 năm cuối cùng sống tại Mỹ, ông vẫn một lòng sắt son đối với quê hương và dân tộc.

Mọi chi tiết về Tập San Y Sĩ xin vui lòng liên lạc: BS Thân Trọng An tại điện thư: anthantrong@gmail.com
Loading