Tìm Kiếm Bài Đã Đăng

Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2015
Đường Ta Đi
6a00d8341c766153ef0168e7a80ad0970c-450wi
 
 
Thơ Nguyễn Lê Minh
(Sẽ ra mắt trong tháng tới)
Những vần thơ đầy lửa máu nhưng cũng chan chứa tình yêu
người, yêu quê hương, yêu đồ
ng đội được  viết trong những
ngày đau thương khói lử
a 40
n
ăm về trước tại Quảng Trị khi
tác giả là y sĩ TĐ 7/TQLC và lữ đoàn 258 TQLC
Loading