Tìm Kiếm Bài Đã Đăng

Gi§i ThiŒu Sách M§i
Ban Biên Tập Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y xin trân trọng giới thiệu đợt tái bản cûa tập thơ "Đưòng Thi" do tác giả Nguyễn Đương Tịnh phiên âm, dịch nghĩa và minh họa.

Tác phẩm Đường Thi dựa vào cuốn "Đường Thi Tam Bách Thủ" do nhà xuất bản Thanh Thiếu Niên Cổ Điển Văn Học Tu Dưỡng Tùng Thư ấn và phát hành. Đây là tổng hợp 300 bài thơ Đường nổi tiếng nhất của 123 nhà thơ tiểu biểu của thời đại nhà Đường bên Trung Hoa (618-907).

Lần tái bản nầy tác giả Nguyễn Đương Tịnh xin mạn phép độc giả để thêm một bài thơ thứ 301 là bài "Cẩm Sắt" của Lý Thương Ẩn mà ông ưng ý nhất!

Sách hiện có bán (giá $25) trên trang mạng Amazon.com tại:

https://www.amazon.com/Duong-Thi-Vietnamese-Tinh-Nguyen/dp/1508947120/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1432480283&sr=8-1&keywords=duong+thi

(Để dễ nhớ: vào trang mạng Amazon.com và gõ hàng chữ "Duong Thi."

Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gởi điện thư về tác giả tại địa chỉ: dnguyen3@club-internet.fr hoặc Ban Biên Tập Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y tại: editors1@svqy.org. Xin cảm ơn quý vị.


Vài hàng về tác giả

Bác sĩ Nguyễn Đương Tịnh, bút hiệu Trúc Cư, sinh năm 1934 tại làng Hành Thiện tỉnh Nam Định, Việt Nam.
Ông bắt đầu học Tiểu học tại trường Lạc Quần trên bờ sông Ninh Cơ.

Sau khi đậu bằng Sơ Học Yếu Lược, ông vào học trường phủ Xuân Trường

Đến năm 1946 vì cuộc chiến Việt Pháp bùng nổ nên ông đã phải dở dang học vấn trong bốn năm liền.

Ông đậu Trung học năm 1949 và sau khi đậu Tú tài năm 1954 tại Hà Nội, ông theo gia đình di cư vào trong Nam.
Ông theo học ngành Y khoa tại trường Đại Học Y Khoa Sài Gòn và trình luận án Bác sĩ vào năm 1963. Ra trường, ông phục vụ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và giữ chức vụ Y Sĩ Trưởng Khu Giải Phẫu Chỉnh Trực tại Tổng Y Viện Cộng Hòa cho đến tận ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Sau đó ông bị nhà cầm quyền Cộng sản bắt giam vào trại cải tạo tập trung từ 1975 cho đến 1977. Cuối cùng nhờ sự can thiệp của Hội Bảo Vệ Nhân Quyền Quốc Tế, ông được đoàn tụ với vợ con tại nước Pháp và sống từ đó cho đến ngày nay.

Những tác phẩm đã in của ông gồm có:

-Tìm Lại Dĩ Vãng (1999)
-Tống Từ (2002). Dịch từ chữ Hán 300 bài từ đời nhà Tống (960-1279), mỗi bài kèm theo một bức hình minh họa.
-Đường Thi (2002). Dịch từ chữ Hán 300 bài thơ luật đời nhà Đường (618-907), mỗi bài kèm theo một bức hình minh họa.
Tác phẩm chưa in:
-Une Vie Au Vietnam (tiếng Pháp).

duongthi
DrTinhNguyen
Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2015
TÆp ThÖ ñÜ©ng Thi
Loading