Tìm Kiếm Bài Đã Đăng

 
ViÍn PhÜÖng
 
 
 
 
LA
L¶c B¡c
Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2018

Đồi thông thong thả chú nai tơ

Biển vắng chiều buông những đợi chờ

Đôi lứa đùa chơi bên suối vắng

Khách du trầm lắng trước rừng mơ

Trà thơm hương tỏa nâng dòng chữ

Rượu chát bọt tan đỡ tiếng thơ

Xuân đến, người đi về viễn xứ

Mùa ngâu dẫu oán khó làm ngơ!


Lộc Bắc
Mars2019