Tìm Kiếm Bài Đã Đăng

 
Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2019
Thơ: Phạm Ngọc
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Hòa Âm: Quang Đạt
Tiếng Hát: Phạm Anh Dũng
PPSx: Đào Cận


Phiên Khúc Nh§ Paris
phienkhuc-musicsheet
Thi Sĩ Phạm Ngọc

Thi Sĩ Phạm Ngọc