Tìm Kiếm Bài Đã Đăng
Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2021

         (La Rue Sans Joie)


Con đường không một tiếng chim kêu
Gió thổi cát trôi ra dưới nắng quái chiều
Những khuôm mặt sáp nhìn trời câm lặng
Bên cọng cỏ gầy vàng cháy quăn queo
Những hầm những hố còn vương thuốc đạn
Cũng ngước nhìn trời lặng lẽ, đăm chiêu

Mây vẫn trôi và mây vẫn trôi
Trời vẫn xanh, vẫn xanh muôn đời
Quê hương xa vẫn xa ngàn dặm
Mẹ vẫn chờ, em vẫn đợi tin vui

Mây vẫn trôi và mây mãi trôi
Trời vẫn xanh, mãi xanh muôn đời
Quê hương xa mãi xa ngàn dặm
Mặt sáp nơi này sẽ cát bụi thôi

Con đường không vui, đường buồn hiu ơi
Đường ơi, đường ơi!
Đường buồn hiu ơi !!!