Tìm Kiếm Bài Đã Đăng

 
 
DPA_Vaccin cum Tau 2
Ban Biên Tập Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y xin giới thiệu bài nhận định  rất có giá trị của BS Đặng Phú Ân về tình hình nạn dịch Covid-19 và cập nhật hóa chương trình chế tạo vaccin trên thế giới.  Bài được viết vào tháng 12/2020 do đó đến nay đã có nhiều tiến bộ và thành tựu hơn nhưng chúng tôi thiết tưởng vẫn không làm giảm giá trị của bài viết.

Xin trân trọng cảm ơn BS Đặng Phú Ân.


I. Dẫn Nhập:
-Tình trạng bệnh Covid-19 hiện tại trên thế giới
-Nhắc lại các giai đoạn cơ bản của việc tìm kiếm một vaccin có giá trị khoa học

II. Những khám phá mới trong việc chế tạo vaccin
III. Ba loại vaccin mới vừa ra đời.
- Những vaccin khác đang trong vòng nghiên cứu.
IV. Bao giờ vaccin chống covid-19 được bắt đầu.
V. Kết Luận
Mời xe toàn bộ bài viết tại đây
Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2021