Tìm Kiếm Bài Đã Đăng
Chưa phải là mùa Xuân
Nên phương thảo du xuân tôi không cùng bạn
Mà ngồi đây mãi ngắm mây chiều
Để thấy rõ ước mơ tôi mai một với gió trời

Chưa phải là mùa Hạ
Nên bạn ơi! hoa lục hà đâu thấy
Bên bờ sông chiều nay tôi ước
Trở xuôi về giấc mộng thuở ngày thơ

Chưa phải là mùa Thu
Nên tôi không mời bạn ẩm hoàng hoa tửu
Với trăng vàng chưa tỏ đêm nay
Nên bỏ ngỏ lửng lơ treo lá đầu cành

Chưa phải là mùa Đông
Nên bạch tuyết thi chưa ngâm nga cho bạn
Ngày sắp tắt trong gió bay nhè nhẹ
Lòng ai kia có hoài dạ trăm năm


Mai Tuyết Ánh viết nhân đọc lại bài thơ:

Tứ Thời Thi (Ngũ ngôn tứ tuyệt)  của Thôi Hiệu

Xuân du phương thảo địa.
Hạ thưởng lục hà trì.
Thu ẩm hoàng hoa tửu.
Đông ngâm bạch tuyết thi.

Xuân về dạo chơi miền thơm cỏ.
Hạ đến ngắm hồ hoa súng biếc xanh.
Thu sang uống rượu hoa vàng cúc.
Đông rơi trong tuyết trắng ngâm thơ.
Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2021