Tìm Kiếm Bài Đã Đăng
Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2021
Đời tôi có gì vui
Chỉ là một kiếp người
Mang lời ca tiếng hát
Dưới ánh đèn màu soi

Đời tôi có gì vui
Khóc cười, cười với đời
Lối mòn trăng chiếc bóng
Ru tình buồn đơn côi

Xin dâng cho cuộc đời
Những tình ca một thời
Kiếp cầm ca người hỡi
Mong đời được yên vui.

Bao đêm tôi đưa người
Những đóa hoa tuyệt vời
Mà đời tôi không vui
Đời tôi có gì vui
Thi sĩ Lê Bảo