Tìm Kiếm Bài Đã Đăng
 
Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2019
Thơ: Phạm Ngọc
Nhạc: Phạm Anh Dũng
Hòa Âm: Quang Đạt
Tiếng Hát: Phạm Anh Dũng
PPSx: Đào Cận


Phiên Khúc Nh§ Paris
phienkhuc-musicsheet
Thi Sĩ Phạm Ngọc
Thi Sĩ Phạm Ngọc
Tìm Kiếm Bài Đã Đăng
 
Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2022
Vô ñŠ
                          Khó gặp nhau mà xa dễ đâu
                     Gió
Đông nỡ để cỏ hoa sầu
                     Thân tầm
đến chết tơ còn vướng
                     Nến lụn tro tàn hết lệ châu
                     Sáng sớm soi g
ương sầu mái tuyết
                    
Đêm nhìn trăng lạnh lặng canh thâu
                    
Đường lên tiên cảnh không nhiều lối
                     Xin hỏi chim xanh chỉ nhịp cầu

                    
                    
Chicago, Mùa Đông Năm Canh Dần
                            Phan Bảo Th
ư dịch theo ý bài thơ "Vô Đề" của Lý Thường Ẩn                           T
ương kiến thời nan biệt diệc nan
                           
Đông phong vô lực bách hoa tàn
                           Xuân tàm
đáo tử ti phương tận
                           Lạp chúc thành hôi lệ thuỷ can
                           Hiểu kính
đản sầu vân mấn cải
                           Dạ ngâm
ưng giác nguyệt quang hàn
                           Bồng lai thử khứ vô
đa lộ
                           Thanh
điểu ân cầu vị thám khan