Tìm Kiếm Bài Đã Đăng
(Xin bấm lên hình mỗi trang để xem rõ hơn)
Đường Thi là những thể thơ do các thi nhân ở bên Trung Quốc sáng tác vào thời đại nhà Đường (618-907).

Đường Thi đã phát triển qua bốn giai đoạn gọi là Sơ Đường, Thịnh Đường, Trung ĐườngVãn Đường. Trong bốn giai đoạn ấy thì chỉ có giai đoạn Thịnh Đường được người Tầu thời bấy giờ cho là quan trọng nhất. Nó gồm toàn những bài thơ kiệt tác và xuất chúng và được coi là tuyệt đỉnh cao phong.

Tổng cộng có đến 487.000 bài thơ đủ loại do khoảng 2.300 thi sĩ đã sáng tác. Nội dung bài nào cũng vô cùng phong phú, thiên biến vạn hóa. Các thể thơ đều bắt nguồn từ các bài Cổ Phong, Nhạc PhúCa Hành, rồi được thêm thắt vào đó các luật thơ gọi là Đường Luật, Tuyệt CúTân Nhạc Phú...

Tác giả Trúc Cư Nguyễn Đương Tịnh có nhã ý để cho Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y được đăng mỗi kỳ một vài bài Đường Thi mà tác giả đã dịch từ nguyên tác tiếng Hoa và được minh họa bằng những bức tranh vẽ do chính tác giả thực hiện.
Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2022

ÇÜ©NG tHI (44) HÙu HÒn - ñ‡ Møc
1
2
3
4
5
6