Tìm Kiếm Bài Đã Đăng
 
Tìm Kiếm Bài Đã Đăng
 
Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
© 2019

Ngày Tܪng NiŒm 11/11 Hoàng Ng†c Khôi
Nhân NGÀY TƯỞNG NIỆM, mời qúy vị đọc lại ba bài thơ được coi là trong những bài thơ được đọc nhiều nhất trong Thế Chiến I và từ bài thơ của một chiến sĩ Canada đã phát sinh tục lệ cài hoa Anh Túc/ Poppy đỏ trên ve áo, đồng thời bài thơ của Hoàng Xuân Thảo để tưởng niệm các chiến sĩ quân y QLVNCH cùng với danh sách các tử sĩ Y Nha Dược sĩ.